SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim kurumlarının kurulup işletilmesi hakkının özel vakıflara da tanınmasıyla beraber Türk yüksek öğrenim hayatı, bir dönüm noktasına geldi. Artık üniversitelerin daha iyi, daha mükemmel, daha kaliteli bir eğitim sunabilmek için hem el ele verip iş birliği yaptıkları, hem de aynı amaçlar doğrultusunda yapıcı bir rekabet içine girdikleri bir dönem başladı.

Fotoğraf Sakıp Sabancı Arşivi

Sabancı Topluluğu da Temmuz 1994’te Yönetim Kurulu’nun aldığı bir kararla Sabancı Vakfı önderliğinde bir üniversite kurmaya karar verdi. Ancak bu, dünyada yüksek öğretimde örnek alınacak bir üniversite olmalıydı. Kısacası hedef, bir “dünya üniversitesi” yaratmaktı.

31 Temmuz 1997’de temel atma töreni gerçekleştirilen Sabancı Üniversitesi 20 Ekim 1999 tarihindeki açılış töreni ile eğitime başlamıştır. 1.353.000 metrekare arazi üzerine kurulan Sabancı Üniversitesi’nde öğretim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olmak üzere toplam üç fakülte bünyesinde yürütülmektedir. Tüm fakültelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Ekim 1998’de, genel yapısının ortaya çıkmasının ardından Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’na (EFQM) üye olmak üzere başvurmuştur. Üniversitemiz, Türkiye’den EFQM’e başvuran ve üyeliğe kabul edilen ilk üniversitedir.

Daha fazla bilgi için : sabanciuniv.edu/tr