METİN SABANCI BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Eskiden saray binası olan hastane, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmüş, 2000 yılında Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla orijinal mimarisine kavuşturularak hastanenin fiziki mekânları, teknik donanımı ve eğitim kadroları tamamen yenilenmiştir. Ayrıca daha iyi şartlarda hizmet vermesi amacıyla birçok birim ve idari üniteler, iki katlı, modern ve geniş yönetim binasının inşası ile buraya taşınmıştır.

Fotoğraf Sakıp Sabancı Vakfı

Toplam 11.159 m2 açık alan üzerinde kurulu olup 6.000 m2kapalı alana sahip olan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kullanım hakkı Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.

Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle Türkiye’nin ortopedi ve travmatoloji dalında eğitim ve araştırma hizmeti yanında üst düzeyde sağlık hizmeti sunan ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur.

3 ortopedi ve travmatoloji kliniği, 19 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 144 hasta yatağı, 25 poliklinik muayene odası, 220 kişilik çok amaçlı salonu, kütüphanesi, laboratuvar ve görüntüleme birimleri ile sağlık hizmeti sunmakta olan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta sayısı, hasta potansiyeli ve çeşitliliği, hizmet verilen mekânların tarihi ve doğal güzelliği ile Avrupa’da birkaç önemli ortopedi merkezinden biri olmaya adaydır. Ayrıca hastanede çalışanların çocuklarını gönderebilecekleri bir kreş bulunmaktadır.

TSE-ISO-EN 9000 kalite belgesine sahip olan sağlık kurumunda yılda 140.000 hastaya ayakta ve 5.000 hastaya yatarak sağlık hizmeti sunulmaktadır. Yılda 17.000 acil hasta muayene ve tedavi edilmekte ve 5.000 ameliyat yapılmaktadır. Bütün birimleri bilgisayar ağı ile birbirine bağlı olan hastanede telefonla randevu sistemi ile hasta kabul edilmektedir.

Daha fazla bilgi için : baltalimani.gov.tr/